فلسفه فعالیت بدنی و ورزش از دیدگاه اسلام

فلسفه فعالیت بدنی و ورزش از دیدگاه اسلام
فعالیت ‌بدنی و تقويت جسم در مكتب اسلام به عنوان یک ارزش قلمداد شده و همواره تحصيل آن با طلب علم، فضايل اخلاقی و جوانمردی قرين شده است. در اين رابطه روايات و شواهد فراوانی وجود دارد كه می‌توان به داستان طالوت، قوت روحی و جسمی پیامبر(ص) و شجاعت و قدرت امامان(ع) اشاره كرد. همچنين در رواياتی از رسول اكرم(ص) و ائمه هدی عليهم‌السلام ورزش‌های نظیر تيراندازی، سواركاری، شنا، وزنه‌برداری، شترسواری، كشتی و... معرفی شده‌اند. این ورزش‌ها غالباً به خاطر حفظ منابع و مصالح عاليه مملكت، مطابق طرز جنگ آن روز به مسلمين توصيه شده است و منظور از اين‌گونه برنامه‌ها، تقويت جسم و تمرين آ‌ن‌ها برای تحمل ناهمواری‌ها و مصونيت بخشيدن به كشور اسلامی در مقابل توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی و همچنين بهره‌برداری و تمتع از زندگی بوده است. به طور کلی و خلاصه فلسفه تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه اسلام شامل موارد ذیل است: ۱- از نظر اسلام تربیت بدنی و ورزش هدف نیست بلکه یک ارزش و وسیله‌ای است برای رسیدن به قرب الهی. ۲- از نظر اسلام تقويت جسم بايد به همراه تقويت ساير ابعاد وجودی انسان به ویژه همراه با تهذيب نفس باشد. ۳- از نظر اسلام فعالیت بدنی و تقویت جسم باید با اهداف ذیل صورت گیرد:عبادت خداونددفاع از کیان اسلامیدفاع از مظلومخدمت در راه خداسلامتی و بهداشت