سقف شیشه ای در وزارت ورزش و جوانان

سقف شیشه ای در وزارت ورزش و جوانان
سقف شیشه‌ای(۱) استعاره‌ای است از موانع نامرئی بر سر راه پیشرفت اقلیت‌ها به ویژه زنان به جایگاه‌های بالاتر شغلی و مدیریتی که معمولاً وجود این موانع را گروه اکثریت یا مردان انکار می‌کنند. مديريت در نظريه‌‌ها، مفهومی خنثی و غير جنسيتی است؛ اما فراسوی اين واقعيت نظری، حقيقتی وجود دارد که ريشه در انگاره‌‌ها و باورهای اجتماعی-فرهنگی و تاريخی دارد که مفهوم مديريت را با مفهوم مذکر پيوند عميق و ناگسستنی می‌دهد و اولين تصوری که از مدير به ذهن متبادر می‌کند، مفهوم مرد است. با نگرش کلی به وضعیت مدیریت زنان در وزارت ورزش و جوانان و سازمان‌های زیر مجموعه آن‌ به نظر می رسد موانع و محدودیت‌هایی در پیشرفت زنان به جایگاه‌های مدیریتی وجود دارد. بطوری که؛ - از ميان ۴۵ فدراسيون فعال در بخش ورزش زنان، بانوان تنها موفق به تصدی ۲ پست رياست شده‌اند. - از میان ۲۹ پست مدیر کل ستادی وزارت ورزش و جوانان، بانوان تنها ۴ سهم داشته‌اند. - از میان ۳۱ پست مدیر کل ورزش و جوانان استان‌ها، بانوان تنها یک سهم داشته‌اند. - از میان ۴۳۴ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان‌ها، بانوان، تنها ۳ پست را دراختیار داشته‌اند. - از ميان ۱۴۵۱ هيأت ورزشی فعال استانی، بانوان تنها به ۴۱ پست رياست رسیده‌اند (آمارها مربوط به سال ۹۸ است). با توجه به ضرورت استفاده از تجربه و شايستگی‌های زنان و اين‌که زنان نيز بايد از فرصت‌های عادلانه برای تأثيرگذاری بر تصميمات مهم ورزشی برخوردار باشند، این موضوع در کشور جمهوری اسلامی ایران اهمیت بیشتری دارد. زیرا اوامر و نواهي دين، حدود و ضوابطي براي ورزش زنان تعيين کرده است به طوری‌که زنان مسلمان ایرانی نیازمند به محیط و امکاناتی مستقل و اختصاصی برای انجام فعالیت‌های تربیت بدنی و ورزش می‌باشند. از این رو لازم است نه تنها از نقشی برابر با مردان، بلکه از تأثیرگذاری بیشتری در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی‌‌ها برخوردار شوند.