حقوق معلولان برای تفریح و ورزش

حقوق معلولان برای تفریح و ورزش
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل متحد حدود 10 درصد انسان‌ها در سراسر دنیا به نوعی معلول هستند بر این اساس در سوم دسامبر سال 1992، که مصادف با 13 آذر ماه است از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به عنوان روز جهانی معلولان اعلام شده است. برابر اصل 11 قطعنامه 48/96 مورخ 20 دسامبر 1993 مجمع عمومی سازمان ملل، دولت‌ها بايد تدابيری مطابق بندهای ذیل برای تضمين برابری فرصت معلولان برای تفريح و ورزش انجام دهند. 1- دولت‌ها بايد تدابيری برای ساختن اماكنی برای تفريح و ورزش در هتل‌ها، سواحل، ورزشگاه‌ها و تالارهای ورزشي و غيره انجام دهند كه قابل دسترسی و استفاده معلولان باشد. چنين تدابيري بايد شامل حمايت از معلولان در برنامه‌های تفريحی و ورزشی، ازجمله طرح‌هايی برای ايجاد روش‌های دسترسی و مشاركت، برنامه‌های ارائه اطلاعات و آموزش باشد. 2- مسئولان گردشگری، آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها، سازمان‌های داوطلب و سازمان‌های ديگری كه در ترتيب دادن فعاليت‌های تفريحی يا فرصت‌های مسافرتی شركت دارند بايد خدمات خود را به همه ارائه دهند و نيازهای ويژه معلولان را درنظر بگيرند. براي كمك به اين فرآيند آموزش مناسب بايد داده شود. 3- معلولانی كه در فعاليت‌های ورزشی شركت می‌كنند بايد به تعليم و آموزش با كيفيت مشابه ديگر شركت كنندگان دسترسی داشته باشند. 4- سازمان‌های ورزشی بايد تشويق شوند امكاناتی برای مشاركت معلولان در فعاليت‌های ورزشی به وجود آورند. در بعضی موارد، تدابير برای سهولت دسترسی می‌تواند برای ايجاد فرصت‌ها جهت مشاركت كافی باشد. در موارد ديگر، ترتيبات ويژه يا بازی‌های ويژه لازم خواهد بود. دولت‌ها بايد از مشاركت معلولان در مسابقات و رويدادهای ورزشی ملی و بين‌المللی حمايت كنند. 5- برگزاركنندگان برنامه‌های ورزشی و تفريحی هنگام تدوين خدمات خود برای معلولان بايد با سازمان‌های معلولان مشورت كنند. امید است وفق این قطعنامه، مسئولین و مدیران ارشد در کشور ایران نیز همانند سایر کشورها پیشرفته و درحال توسعه، شرایطی را فراهم نمایند که جامعه با موقعیت معلولان، حقوق، توانایی‌ها و نیازهای آنان به تفریح و ورزش هر چه بیشتر آشنا شود و تدابیری اتخاذ گردد تا معلولان فرصت‌های یکسانی با غیرمعلولان برای گذراندن مناسب اوغات فراغت به ویژه فعالیت‌های ورزشی داشته باشند.